Profil úradu

Exekútorský úrad sa zaoberá výkonom exekučnej činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ako aj vykonávaním ďalšej činnosti umožnenej súdnemu exekútorovi týmto zákonom. Exekútroský úrad Ing. JUDr. Bohumila Husťáka funguje už od februára 2007, s výkonom exekúcií má bohaté skúsenosti.

Exekútorský úrad  v súčasnosti zamestnáva 6 zamestnancov s niekoľkoročnými skúsenosťami vo výkone činnosti podľa Exekučného poriadku, vrátane právnika s ukončeným vzdelaním druhého stupňa v odbore právo. V oblasti účtovníctva a ekonómie spolupracuje s externým isubjektmi podľa platných predpisov.

Presné kontakty a identifikačné údaje Exekútorského úradu nájdete v sekcii KONTAKT.